PRZEDSZKOLE NR 3 im. JANA BRZECHWY W ŚWIDNIKU
ul. HOTELOWA 7, 21-040 ŚWIDNIK
WITAJCIE W NASZEJ BAJCE
.... Jan Brzechwa
Szanowni Państwo,
Dotychczasowa strona internetowa naszego Przedszkola została zastąpiona nową,
która znajduje się pod adresem:
www.przedszkole3swidnik.szkolnastrona.pl
Zapraszamy !